Vazby

Knižní vazby

Je vhodná zejména pro kvalitnější a dlouhodobější uložení fotografií či důležitých informací. Z jednotlivých listů se vytvoří pevný celek, tzv. knižní blok. Úvodní obálka není jen pro ochranné účely, ale může být i součástí určitého designu kdy může oslovit případného zájemce.

Základní dělení knižní vazby je na měkké a tuhé. Měkké vazby jsou levnější variantou a v dnešní době dosti využívané. Dalším výrazným prvkem jsou  také odlišné poplatky za autorská práva, která se mohou lišit pro vydání v měkké nebo. Dalším odlišením je zůsob spojení vazby, která se dělí na spojení lepené a spojení šité.

Vazby které provádíme

Knižní vazba | Profoto – dot

 

Vazba V2

Spolu s V1 nejrozšířenější typ. Na rozdíl od vazby V1 jsou zde jednotlivé listy lepeny.

Používají se tři základní typy lepidel:

  • vodou ředitelná disperzní lepidla (polyvinylacetáty)
  • tavná lepidla na bázi kopolymerů vinylacetátů a etylenu
  • polyuretanová lepidla

Vazba V8

Tzv. celoplátěná vazba, tj. z jednoho materiálu. Na potažení může být použit papír (lakovaný, laminovaný …), nebo jiné materiály, např. kůže.