Akty

Naše fotografické akty spojují estetiku a erotiku s výpovědí o osobnosti fotografovaného.

ProFoto-dot – Akty

Důraz je však kladen především na estetický dojem, výsledná fotografie tedy není vulgární, není projevem prvoplánové sexuality. Historicky vychází fotografický akt z malby a měl by lidské tělo pojímat jako obraz v umění.

Náš ateliér se pokouší o emotivní pojetí aktu. Kombinuje erotiku, estetiku a kvalitu zobrazení. Akt se snažíme pojmout tak, aby odrážel osobnost fotografovaného. Využívá hojně techniky šerosvitu užívané v malířství. Inspirací jsou jak gotické, secesní či barokní malby, tak i fotografie novodobých autorů jako je například Helmut Newton nebo Robert Vano.

Naše Fotogalerie: